Wat besloten was, wordt openbaar.
Wat voor een enkeling was weggelegd, wordt voor velen toegankelijk

Een opening in de Gouden Bocht

Achter de Gouden Bocht in de Herengracht, beroemd geworden door het
schilderij van Gerrit Berckheyde (1838-1898), ligt een schitterende tuin die
aan één stuk doorloopt van de Nieuwe Spiegelstraat tot halverwege het blok.
Die tuin stamt niet uit de Gouden Eeuw, maar een aantal originele
stijlkamers op dit stuk gracht zijn wel vrijwel intact gebleven, ondanks
ingrijpende verbouwingen.

In de Gouden Eeuw zaten de rijke kooplieden in dergelijke kamers te
vergaderen over hun ondernemingen, de toestand op de wereldzeeën en
uiteraard ook de cultuur. Dit waren de mecenassen die de kunsten
sponsorden en ervoor zorgden dat schilders, beeldhouwers, architecten en
meubelmakers tot grote hoogten konden groeien. In die dagen liet de elite
cultuur niet over aan de overheid, maar zag zij het als een plicht om naast
geld verdienen ook een deel daarvan te investeren in een culturele
nalatenschap waarvan velen, zo niet allen konden profiteren.’

In de Berckheyde Foundation hebben ondernemers en liefhebbers de handen
ineengeslagen om cultuur in de breedste zin toegankelijk te maken voor zo
veel mogelijk mensen. ‘Dankzij de sociale media kunnen we kennis en smaak
delen, het elitaire van kunst scheiden en met elkaar van schilderijen, muziek, literatuur, architectuur en nog veel meer genieten.’
En dat betekent dat master classes, concerten, lezingen, debatten, culturele
boot camps en optredens aan de gracht en in de tuin direct en indirect
toegankelijk zullen zijn voor een breed publiek. In 2015 presenteert de
foundation haar eerste programma, onder het motto:
‘Wat besloten was, wordt openbaar.
Wat voor een enkeling was weggelegd, wordt voor velen toegankelijk.’